Setas-Amanita-Muscaria

Totes les Famílies de Bolets Gasteromicets

icon-Carpeta.png Familia de les Astreacies:
icon-Articulo.png Estrelleta de la Pluja
01-Astreacies-Estrelleta-de-la-Pluja

Astreacies ~ Estrelleta de la Pluja

Astraeus Hygrometricus


En tots els boscs sobretot si son secs. Pots trobar tot l'any.


Les estrelletes de la pluja solen sortir en boscos tirant a secs i es poden veure en totes les èpoques de l'any. Aquest Bolet es Dolent i Cal Rebutjar-lo.


Aquest bolet és inconfusible per la seva forma.


Gasteromicets


Astreàcies


Astráios


Hygrometricus

icon-Carpeta.png Familia de les Clatracies:
icon-Articulo.png Cresta de Gallina
0-Cresta-de-Gallina-Klethron-Ruber 1-Cresta-de-Gallina-Klethron-Ruber

Cresta de Gallina ~ Klethron Ruber

Clathrus Ruber


Als boscos, prop d'arrels en descomposició, també pot apareixer entre l'herva dels jardíns ben regats. Surt a la tardor.


Es veu a simple vista que no es un bolet comestible, fa pudor i te un aspecte desagradable. Cal Rebutjar-lo.


Es inconfundible pel seu aspecte.


Gasteromicets/Clathrus


Clatràcies


Klêthron


Ruber

icon-Carpeta.png Familia de les Falacies:
icon-Articulo.png Ou del Diable
01-Phallus-Herbarius-Ou-del-Diable

Ou del Diable ~ Phallus Herbarius

Phallus Herbarius


En boscs planifolis. Surt a la tardor.


L'Ou de el Diable No és un Bolet Molt Apreciada Gastronòmicament Perquè Fa Pudor, i Té un Aspecte Desagradable,. Cal Rebutjar-lo.


Es Semblant a l'Arigany Pero Amb La Diferencia Que Aquest Surt d'una Bolva i l'Arigany No.
També Cal Destacar Que Aquest Bolet Té el Peu Més Estirat Que la Murgola Més Semblant al Arigany Que a la Murgola.


Gasteromicets/Phallus Mutinus


Fal·làcies


Phallós


Herbarius

icon-Carpeta.png Familia de les Licoperdacies:
icon-Articulo.png Pet de Llop
01-Licoperdacies-Pets-de-Llop 02-Licoperdacies-Pet-de-Llop

Pet de Llop Lycoperdon Perlatum

Lycoperdon Perlatum


Es troba en cualsevol tipus de Boscs. Surten a la tardor preferentment però els pots trobar tot l'any.


Els pets de llop son de la familia de les Licoperdàcies, son bons i comestibles de jove, i els pots trobar en cualsevol tipus de boscs, durant tot l'any.

Aunque aquest bolet es comestible de jove, jo personalment no els agafo mai.


Son inconfundibles per ser com bombetes elèctrices amb punches en la zona esfèrica, que quan son adults poden esclatar si els apretes.


Gasteromicets


Licoperdàcies


Lycoperdon


Perlatum